Succesvol naar het voortgezet onderwijs: de rol van de doorstroomtoets in groep 8

Door danny
Succesvol naar het voortgezet onderwijs: de rol van de doorstroomtoets in groep 8

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in het leven van een kind. Een cruciaal onderdeel van deze overgang is de doorstroomtoets in groep 8. In deze blogpost bespreken we wat de doorstroomtoets precies inhoudt, waarom deze toets belangrijk is, en hoe ouders hun kinderen kunnen helpen om optimaal voor te bereiden.

Waarom een doorstroomtoets?

De doorstroomtoets is een belangrijk meetmoment in groep 8. Hiermee kan je kind laten zien welke stof het al beheerst. De toets bevat verschillende onderdelen:

 1. Lezen: techniek & woordenschat, begrijpen, interpreteren, samenvatten, opzoeken
 2. Taalverzorging: spelling niet-werkwoorden, spelling werkwoorden, leestekens
 3. Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde, verbanden

De uitslagen van deze toets worden meegenomen in het definitieve schooladvies dat de leerkracht van groep 8 opstelt. Hoe dat precies werkt, lees je verderop in dit artikel.

Waarom een doorstroomtoets

Digitaal of op papier?

Of je kind een digitale of papieren doorstroomtoets maakt, hangt van een paar factoren af. Allereerst bepaalt de school welke toets jouw kind in groep 8 krijgt. Sommige doorstroomtoetsen zijn alleen digitaal (zoals Route 8), terwijl andere toetsen de keuze bieden tussen digitaal en papier (bijvoorbeeld Leerling in beeld en IEP).

Als zowel een papieren als een digitale toets beschikbaar is, kan de school per leerling bepalen welke van de twee het meest passend is. Niet voor iedereen is een digitale toets de ideale oplossing. Deze heeft namelijk voordelen en nadelen.

Voordelen van de digitale, adaptieve afname

 • De vragen worden aangepast op basis van de antwoorden van je kind. Zwakkere leerlingen raken niet gefrustreerd door te moeilijke vragen en slimme leerlingen worden voldoende uitgedaagd.
 • Er komt maar één vraag tegelijk op het scherm. Dit kan sommige leerlingen rust geven, waardoor ze zich beter kunnen concentreren.
 • Er zijn interactieve elementen, zoals slepen van antwoorden naar vakjes, klikken in plaatjes, en gebruik van beeld- en geluidsfragmenten. Dit maakt de toets afwisselender dan de papieren variant.

Nadelen van digitale afname

 • Doordat er maar één vraag tegelijk op het scherm komt, kan je kind minder goed inschatten hoeveel tijd er nog nodig is voor de rest van de toets. Dit kan de tijdsdruk vergroten.
 • Moeilijke vragen even overslaan kan niet, omdat je kind niet terug kan bladeren.
 • Schakelen tussen papier (kladblaadje) en de computer kan lastig zijn bij rekensommen.
 • Opgaven met schema’s of getallenlijnen kunnen minder overzichtelijk zijn op een beeldscherm.
 • Voor kinderen die niet handig zijn met de muis, kunnen sommige handelingen lastig zijn.

Doorstroomtoets en schooladvies

In maart krijgt je kind een definitief schooladvies. Dit advies is gebaseerd op meer dan alleen de uitslagen van de doorstroomtoets. Al in groep 7 krijgt je kind een preadvies. Voor dit advies verzamelt de leerkracht veel informatie, zoals:

 • Resultaten van de methodegebonden toetsen
 • Resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem
 • Informatie over werkhouding, zelfstandigheid en motivatie

De leerkracht in groep 8 neemt deze informatie mee en geeft in februari een voorlopig advies. Na de doorstroomtoets kan de leerkracht het definitieve advies opmaken. De uitslag van de doorstroomtoets speelt een belangrijke rol hierbij.

Aanpassing van het advies

 • Hoger niveau: Als de doorstroomtoets een hoger niveau dan eerder geadviseerd laat zien, moet de leerkracht het advies in principe naar boven aanpassen.
 • Lager niveau: Als de doorstroomtoets lager uitvalt dan verwacht, mag de leerkracht het advies niet naar beneden bijstellen.

Elke basisschool is verplicht duidelijke informatie te geven over hoe de advisering tot stand komt.

Hoe kan jij jouw kind ondersteunen?

Bij Wijzer over de basisschool geloven we dat elk kind alles kan leren. Ons team van deskundigen ondersteunt jou met artikelen, video’s en oefenboeken voor alle vakken op de basisschool. Met slechts 15 minuten samen oefenen per dag, kan jouw kind het beste niveau behalen en zelfvertrouwen opbouwen.

Beter scoren

Ons oefenmateriaal is volledig afgestemd op de Cito- en IEP-toetsen. Zo behaalt jouw kind het beste niveau met slechts 15 minuten oefenen per dag.

Meer zelfvertrouwen

Gezellig samen oefenen aan de keukentafel versterkt het zelfvertrouwen van je kind. Want laten we eerlijk zijn, een scherm heeft nog nooit terug geglimlacht.

Minder stress

Onze onderwijsexperts bieden het beste oefenmateriaal en geven duidelijke uitleg in video’s en artikelen. Zo weet jij als ouder precies hoe het zit en kan je stress verminderen.

Begin nu met onze gratis oefenbladen en help jouw kind op weg naar een kansrijke toekomst!

You may also like

Laat een reactie achter

%d bloggers liken dit: