Hoe het zit met zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Door Marieke
Zwangerschapsverlof

Als aanstaande moeder heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens deze periode ontvang je dan een uitkering van het UWV. In dit artikel geven wij je meer informatie over hoeveel weken je precies recht hebt, op hoeveel dagen je partner recht heeft en hoe je het precies regelt!

Hoera! Je bent zwanger!

Wat fijn! Je bent zwanger! Bij zo’n 3 maanden vertel je het trots aan je werkgever. Het is belangrijk dat je dan een verklaring aan je werkgever afgeeft waarin staat dat je zwanger bent en wat de uitgerekende datum is. Deze verklaring kun je opvragen bij je verloskundige of gynaecoloog.

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op zwangerschapsverlof zo’n 6 tot 4 werken voor de bevalling. Je mag dus maximaal 6 weken verlof opnemen, maar je moet uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum stoppen met werken.

Bevallingsverlof

Je bevallingsverlof begint op de dag van je bevalling. Ben je 6 weken voor de uitgerekende datum gestopt met werken, dan heb je nog recht op 10 weken bevallingsverlof. Ben je 4 weken voor de uitgerekende datum gestopt met werken, dan heb je nog recht op 12 weken verlof. In totaal heb je dus recht op 16 weken verlof.

Als je baby te laat is geboren, dan mag je die extra dagen optellen bij je zwangerschapsverlof. Zo is het mogelijk dat je totale verlof wel 18 weken kan duren als je baby 2 weken na de uitgerekende datum is geboren.

Is je baby te vroeg geboren? Dan start je weer met werken op de oorspronkelijk berekende datum.

Uitkering

Je zwangerschapsuitkering en de bevallingsuitkering is allemaal geregeld en vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Zo’n 2 tot 4 weken voordat je verlof ingaat zal je werkgever dit voor je aanvragen. De uitkering duurt maximaal 16 weken en bedraagt 100% van je dagloon. In de meeste gevallen ga jij er zelf niets van merken. Vaak wordt de uitkering aan de werkgever betaald en betaalt je werkgever gewoon jouw salaris.

Een meerlingzwangerschap

Als je zwanger bent van een tweeling of een meerling, dan gaat het allemaal weer net even iets anders. Je hebt dan geen recht op 16 weken verlof, maar op 20 weken verlof. Je zwangerschapsverlof duurt dan 8 tot 10 weken en je bevallingsverlof duurt 10 tot 12 weken. Worden je baby’s te vroeg geboren, dan mag je de gemiste dagen van je zwangerschapsverlof optellen bij je bevallingsverlof.

Ziekenhuis

Vaak is het zo dat een baby nog een aantal dagen in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling. Moet je baby langer dan een week blijven? Dan heb je recht op maximaal 10 weken extra bevallingsverlof, afhankelijk van de situatie. Er geldt wel een eigen tijd van 7 dagen. Op de website van het UWV kun je een verlenging van je WAZO-uitkering aanvragen. Je hebt voor deze aanvraag wel een verklaring van het ziekenhuis nodig, dan pas zal jouw aanvraag in behandeling worden genomen.

Zelfstandig ondernemer

Als je zelfstandig ondernemer bent, heb je ook recht op verlof en een uitkering voor maximaal 16 weken. 4-6 weken voor de uitgerekende datum en 10-12 weken na de geboorte. Een voorwaarde voor de ZEZ-uitkering is wel dat je al zelfstandig ondernemer was voordat je zwanger werd. De ZEZ-uitkering kun je aanvragen op de website van het UWV. Daar lees je ook meer informatie.

Je partner

Niet alleen jij, maar ook je partner heeft recht op kraamverlof. Nog maar kortgeleden (1 januari 2019) heeft het kabinet het verlof uitgebreid van 2 naar 5 dagen. De werkgever betaalt het loon 100% door. Zo krijgen beide jonge ouders de kans om te wennen aan de nieuwe situatie. De partner kan dit verlof naar eigen inzicht indelen, maar dit moet wel binnen 4 weken na de geboorte.

Het is de bedoeling dat partners ook nog recht krijgen op 5 weken verlof, op te nemen in de eerste 6 maanden na de geboorte. De uitkering die je dan krijgt bedraagt 70% van het dagloon. Waarschijnlijk gaat dit aanvullende verlof in op 1 juli 2020.

Ouderschapsverlof

Je kunt er ook voor kiezen om tijdelijk minder te werken zodat je meer aandacht aan je kind(eren) kunt geven. Je hebt recht op 26x het aantal uur dat je per week werkt, per kind. Dit verlof mag je in de eerste 8 jaren na de geboorte van je kindje opnemen. Het hoeft dus niet direct.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Worden jullie ouders van een adoptiekind of een pleegkind, dan heb je recht op 6 weken verlof. Tot 1 januari 2019 was dit nog 4 weken, maar sinds dit jaar is het dus uitgebreid naar 6 weken. Beide ouders kunnen dit verlof aanvragen bij hun werkgever. Zo krijgen jullie de kans om aan elkaar te wennen.

Als je meerdere adoptie- of pleegkinderen in huis neemt, dan heb je recht op één keer een verlofperiode van 6 weken.

Meer informatie over verlof en uitkeringen kun je vinden op rijksoverheid.nl en uwv.nl

 

You may also like

Laat een reactie achter

%d bloggers liken dit: