Alles wat je moet weten over het schoolrapport

Door Marieke
Schoolrapport van een kind van de basisschool

Op de meeste basisscholen krijgen de kinderen een aantal keer per jaar een rapport mee naar huis. Elke school gebruikt een ander soort schoolrapport, maar in de basis staan er altijd dezelfde dingen in. Elk kind krijgt een beoordeling op basis van de toetsresultaten voor vakken als rekenen, taal, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoorts. Daarnaast krijgt elk kind een beoordeling op vaardigheden als inzet, motivatie, gedrag, omgang met andere kinderen, omgang met volwassenen, enzovoorts. In dit artikel vertellen wij je meer over het schoolrapport en hoe je de resultaten van je kind moet interpreteren.

Wanneer en hoe vaak krijgt je kind een rapport mee naar huis?

In de regel is dat 2 of 3 keer, dat verschilt per school. Ook het moment dat een kind zijn rapport mee naar huis krijgt verschilt per school. Als een school ervoor kiest om 3 maal een rapport mee te geven, dan is dat vaak in november, in maart/april en in juli. Als een school ervoor kiest om 2 maal een rapport mee te geven, dan is dat vaak na elke citotoets-periode; dat is dan eind januari/begin februari en vlak voor de zomervakantie. Elke school is hier vrij in hun eigen keuzes in te maken.

Waarom krijgen kinderen een rapport mee naar huis?

Al van oudsher krijgen kinderen een rapport mee naar huis. De reden hiervoor is om ouders op de hoogte te brengen van de ontwikkeling van hun kind. In de week nadat een schoolrapport mee naar huis is gegaan volgt er in de regel een 10-minutengesprek waarin de leerkracht een korte toelichting kan geven op het rapport en waarin ouders eventuele vragen kunnen stellen.

Het leerlingvolgsysteem

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn scholen verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te werken. In een leerlingvolgsysteem houden leerkrachten de vorderingen van de kinderen bij. Niet alleen van het individuele kind, maar ook kun je in een LVS zien hoe een groep, maar ook de school als geheel presteert. In dit leerlingvolgsysteem worden alle resultaten van de methodetoetsen, maar ook van bijvoorbeeld de cito-toetsen bijgehouden. Aan de hand van deze informatie wordt het rapport samengesteld, wat ook vaak in deze zelfde leerlingvolgsysteem gemaakt kan worden. Ook kan de school allerlei andere bijzonderheden en informatie in dit systeem opslaan.

Methodetoetsen

Nadat een blok of hoofdstuk van een vak is afgerond volgt er een toets. Dat is bij alle basisvakken zo; rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskundig, natuur en techniek en noem maar op. Deze toetsen worden methodegebonden toetsen genoemd. Voor elke toets krijgt de leerling een cijfer die wordt ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Een toets van bijvoorbeeld rekenen bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Voor elk onderdeel krijgt de leerling een cijfer, het gemiddelde van alle onderdelen is het eindcijfer van het blok. In het leerlingvolgsysteem kan een leerkracht dan makkelijk zien met welke onderdelen de leerling nog moeite heeft en met welke onderdelen juist niet. Zo kan er ook makkelijker de juiste begeleiding gegeven worden.

Citotoetsen

Veel scholen gebruiken daarnaast ook LVS-toetsen. De meest gebruikte LVS-toets is de Cito-toets. De Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen, de M-versie (M staat voor midden) in januari en de E-versie (E staat voor Eind) in juni. De resultaten van deze Cito-toetsen zijn af te lezen in het schoolrapport. Er kunnen voor meerdere vakken Cito-toetsen worden afgenomen, de meest gangbare zijn rekenen & wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Het resultaat wordt aangeduid in een letter of in een cijfer (afhankelijk van wat de school kiest).

Oude verdeling:

A: 25% hoogst scorende leerlingen
B: 25% ruim boven tot net boven het gemiddelde
C: 25% net tot ruim onder het gemiddelde
D: 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
E: 10% laagst scorende leerlingen

Nieuwe verdeling:

I: 20% hoogst scorende leerlingen
II: 20% boven het landelijk gemiddelde
III: 20% landelijk gemiddelde
IV: 20% onder het landelijk gemiddelde
V: 20% laagst scorende leerlingen

Het resultaat staat nooit op zichzelf. Eén foutje meer kan al het verschil zijn tussen B- of C-score. Helaas is Cito een beladen term geworden en veel ouders, maar ook leerkrachten, zien de Cito-toetsen als een soort eindresultaat. Dat is echter niet zo. De Cito-toets is een methode-onafhankelijk meetinstrument en geeft de leerkracht de mogelijkheid om te analyseren wat een leerling beheerst en wat nog niet. Zo kan er tijdig problemen worden opgespoord waar gericht aan gewerkt kan worden. Zowel op individueel als op groepsniveau.

Lees ook: Deze 10 termen worden op de basisschool gebruikt!

Persoonlijke factoren

Naast de resultaten wordt er ook naar persoonlijke factoren gekeken; denk bijvoorbeeld aan inzet, concentratie, werkhouding, motivatie, inzet, relatie tot leerkracht en leerlingen, gedrag, enzovoort. Ook deze factoren zijn belangrijk om te beoordelen. De leerprestaties van een kind is immers vaak ook afhankelijk van de motivatie en het welbevinden van een kind.

Cijfers of letters

Scholen mogen (in overleg met MR) zelf bepalen op welke manier er beoordeeld wordt. Dit kan met cijfers zijn, 1 t/m 10, maar ook met letters: G = goed, V= voldoende, M = matig en O = onvoldoende.

Hoe ga je om met het rapport

Resultaten kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. Een kaal cijfer zegt echter niets over de motivatie van een kind. Een kind kan super goed zijn best hebben gedaan en toch een 5 halen, terwijl een ander kind een 10 heeft en er helemaal niets voor heeft gedaan. Resultaten kunnen tegenvallen wanneer het niet overeenkomt met de capaciteiten van een kind en er ook geen duidelijke oorzaak voor is. Probeer dan samen met het kind en de school na te gaan wat de reden is voor de tegenvallende cijfers.

Een lagere score betekent niet meteen een slecht schoolrapport. Een 6,5 kan voor het ene kind ontzettend goed zijn, terwijl het andere kind veel beter moet kunnen.

Beloning

Er zijn ouders die geven een kind een beloning voor het schoolrapport, in de vorm van geld of een cadeau. Dit is echter niet per se nodig. Een compliment is vaak een veel waardevollere beloning. Andere ouders kiezen ervoor om hun kind aan het eind van het schooljaar te belonen voor hun inzet – los van het rapport – met een prachtig nieuw leesboek voor in de vakantie. Het belangrijkste is dat je trots bent op je kind, hoe dan ook!

Lees ook: 6 tips om na de vakantie weer in het ritme te komen
Lees ook: Praten over school: zo vertelt je kind meer over zijn schooldag

You may also like

Laat een reactie achter

%d bloggers liken dit: