Hink-stap-sprong Hele artikel afdrukken
Hink-stap-sprongspel


Nodig:
• De kaartjes die je al hebt gemaakt. Kijk bij het Cijferspel
• Pen en papier (voor elke speler)
• kookwekker of zandloper

Image

Hoe speel je:
• Leg 1 kaartje met een hoog nummer neer zodat iedereen die kan zien
• Elke speler pakt 2 kaartjes met een laag nummer.
• Probeer nu met jouw 2 lage nummers een som te maken met als uitkomst het hoge getal. Je mag je twee getallen zo vaak gebruiken als je wilt.
• Je mag de som maken met plus, min, maal en gedeeld door. Schrijf je som op.
• Je kunt het op twee manieren spelen:
o Wie het eerst een goede som heeft is winnaar.
o Of: speel een minuut en kijk wie de meeste goede sommen heeft verzonnen

Puntentelling:
• Je krijgt 1 punt voor elke goede som
• Bekijk na 10 rondes de sommen nog eens goed. Wie heeft de kortste som gemaakt in elke ronde? Die verdient 2 extra punten.


ImageWaarom extra punten voor de kortste som?

Wiskundigen en natuurkundigen moeten vaak sommen maken, die al snel heel ingewikkeld worden. Ze zijn dan altijd heel blij als ze na heel veel puzzelen iets heel ingewikkelds op een andere manier kunnen opschrijven, waardoor het ineens weer heel simpel lijkt. Een formule of som die heel simpel is, noemen wiskundigen ook wel Elegant. Elegantie vinden ze mooi, omdat het vaak een hele opluchting is als je een lange ingewikkelde som kunt versimpelen tot iets heel eenvoudigs.

Bijvoorbeeld: eigenlijk is het x teken al een wonder: toen mensen dat nog niet bedacht hadden moesten ze het getal 18, gemaakt met een 2, altijd zo opschrijven:
2+2+2+2+2+2+2+2+2=18.
Of als je 18 als som van 3en wilde opschrijven ging dat zo: 3+3+3+3+3+3=18.
Maar met het maalteken kun je bijvoorbeeld schrijven: 3 x 3 x 2 = 18. Vind jij dat ook niet ‘eleganter’?ImageWat wiskundigen zich wel eens afvragen
Je speelt hier met maar weinig getallen.
Wiskundigen houden van puzzelen, maar ze vinden het ook leuk om uit toe zoeken of er wetten gelden, regels die altijd kloppen.
Een wiskundige vraagt bijvoorbeeld:
Is het altijd mogelijk om met 2 getallen een som te verzinnen met als uitkomst een derde getal te maken dat je hebt getrokken? Wat denk je? Ps. Je mag de 2 getallen zo vaak gebruiken als je maar wilt.

Kan het altijd als je alleen de + en – mag gebruiken?

Stuur je antwoord naar


Onderzoekend Knutselen

Wiskunde
Natuurkunde
Knutselclub


Legogeheimen


Verhalen


En meer met o.a. surftips, musea, lessen